CONSCII TIBI - OPUS TUTO

Zadbamy o bezpieczeństwo
w Twojej Firmie

Firma BHP INSPEKTOR Biuro Doradztwa i Szkolenia
działa w branży związanej z bezpieczeństwem i higieną
pracy od 1996 roku. Świadczymy usługi najwyższej jakości,
co od lat znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych Klientów.
Działamy głównie w województwie zachodniopomorskim,
ale podejmujemy się również zadań na terenie całego kraju.
Więcej o nas

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość świadczonych usług. Zapewniamy profesjonalne wykonanie zleceń, dzięki czemu każdy może mieć pewność, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy czy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakończy się pomyślnie. Dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możemy pochwalić się wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników. Wszyscy nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę, a także uprawnienia i umiejętności niezbędne do pełnienia swoich obowiązków. Posiadamy doświadczenie w różnych gałęziach przemysłu, bierzemy udział w licznych szkoleniach i konferencjach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Nasz profesjonalizm to gwarancja najlepiej wykonanych usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie usług i szkoleń BHP organizowanych zarówno w Szczecinie, jak również na terenie całej Polski.

sprawdź naszą ofertę

O firmie

Najwyższa
jakość
wykonania

Firma BHP INSPEKTOR Biuro Doradztwa i Szkolenia działa w branży związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy od 1996 roku. Świadczymy usługi najwyższej jakości,
co od lat znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu naszych Klientów.
Działamy głównie w województwie zachodniopomorskim, ale podejmujemy się również zadań na terenie całego kraju.
Oferujemy naszym Odbiorcom korzystne warunki współpracy.

Nasze usługi

Bezpieczeństwo i higiena pracy
nie mają przed nami tajemnic.

 • Szkolenia BHP

  Oferujemy szereg szkoleń przygotowanych i prowadzonych przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, jednocześnie będących praktykami w swoich dziedzinach.

 • Usługi BHP

  BHP INSPEKTOR oferuje pełny zakres usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. doradztwo bhp, szkolenia bhp (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze), kontrola warunków pracy.

 • Usługi ppoż

  Jeśli szukasz solidnego i doświadczonego partnera w zakresie ochrony p-poż, oferta BHP INSPEKTOR jest stworzona dla Ciebie i Twojej Firmy.

 • Szkolenia
  "Pierwsza pomoc"

  Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.

 • Szkolenia "Wózki widłowe"

  Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do bezpiecznej pracy przy obsłudze wózków jezdniowych.

 • Badania środowiska pracy

  Pracodawco pamiętaj! Zgodnie z art. 221 § 1 zobo wiązany jesteś stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Nasze usługi

Szkolenia BHP

Pracodawco pamiętaj!
Na podstawie art. 2375 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy, masz obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia w dziedzinie bhp.

Aby spełnić wymagania przepisów, a przede wszystkim przekazać pracownikowi wiedzę niezbędną dla bezpieczeństwa jego pracy - przeprowadź:

 • szkolenie wstępne bhp każdego nowozatrudnionego pracownika (w tym: praktykanta i stażysty) w pierwszym dniu jego pracy
 • szkolenie okresowe:
  • osób kierujących pracownikami (kierownik, majster, brygadzista, lider) nie później niż 6 miesięcy od objęcia stanowiska, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat
  • osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 5 lat
  • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie później niż 12 miesięcy od rozpoczęcia prac na tych stanowiskach, kolejne szkolenia przeprowadzaj co 3 lata

W przypadku gdy w Twoim zakładzie występuje szczególnie dużo zagrożeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzaj szkolenia nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Pracodawco, Ty również poddaj się szkoleniu. Zrób to w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia swojego pierwszego pracownika, kolejne szkolenia odbywaj nie rzadziej niż co 5 lat.

W celu zapoznania się z cenami szkoleń przejdź do zakładki CENNIK

Szkolenia bhp prowadzimy na terenie miasta Szczecin, jak również na terenie całej Polski

Nasze usługi

Usługi BHP

BHP INSPEKTOR oferuje pełny zakres usług w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • doradztwo bhp,
 • szkolenia bhp (wstępne, okresowe – wszystkie grupy pracownicze),
 • kontrola warunków pracy,
 • prowadzenie postępowań wypadkowych (wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy),
 • sporządzanie procedur, instrukcji procesowych i stanowiskowych bhp,
 • reprezentowanie pracodawców przed organami kontrolującymi (PIP, PIS),
 • dokonujemy analizy ergonomii stanowisk pracy,
 • dokonujemy analizy stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • dokonujemy analizy ryzyka zawodowego i sporządzamy stosowną dokumentację,
 • tworzymy tabele przydziału ochron osobistych i odzieży roboczej,
 • sporządzamy wykazy (np. prac wzbronionych kobietom, szkodliwych substancji chemicznych, prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej itp.).

Usługi bhp prowadzimy na terenie miasta Szczecin jak również na terenie całej Polski

Nasze usługi

Usługi P-Poż

Jeśli szukasz solidnego i doświadczonego partnera w zakresie ochrony p-poż, oferta BHP INSPEKTOR jest stworzona dla Ciebie i Twojej Firmy.

Co dla Ciebie zrobimy:

 • opracujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • skontrolujemy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożenia pożarowego i wybuchowego;
 • wyposażymy nadzorowane obiekty w:
  • instrukcje przeciwpożarowe;
  • wykazy telefonów alarmowych;
  • znaki bezpieczeństwa i ewakuacji;
  • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p-poż;
  • pożarnicze tablice informacyjne;
  • podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze
 • przeprowadzimy szkolenie pracowników z zakresu ochrony p-poż;
 • przeprowadzimy nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 • dokonamy regularnych kontroli w zakresie:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez pracowników;
  • wyposażenia w sprzęt pożarniczy i chemiczne środki gaśnicze oraz poprawności ich oznakowania i usytuowania;
  • przeciwpożarowego zaopatrzenia nadzorowanego obiektu w wodę;
  • dróg pożarowych i ewakuacyjnych.

Nasze usługi

Szkolenie
pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel kursu:

zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

Oferujemy wysoką, profesjonalną jakość szkoleń w zakresie teoretycznym i praktycznym. Kursy prowadzą ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę szkoleń.

Nasze usługi

Szkolenia
wózki widłowe

Cel kursu:

przygotowanie przyszłych operatorów do bezpiecznej pracy przy obsłudze wózków jezdniowych.

W trakcie prowadzonego szkolenia nasi instruktorzy i wykładowcy z pełną dbałością o Klienta, bezstresowo przekazują całą posiadaną wiedzę, by jak najlepiej przygotować operatorów do tej odpowiedzialnej pracy.

Zajęcia praktyczne odbywają się na halach treningowych, co daje nam całkowitą niezależność od warunków atmosferycznych i pozwala skupić się wyłącznie na wyznaczonych zadaniach.

Po ukończeniu kursu operator otrzymuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych.

Nasze usługi

Badania
środowiska pracy

Pracodawco pamiętaj!
Zgodnie z art. 221 §1 Kodeksu pracy zobowiązany jesteś stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. W tym celu przeprowadź badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, rejestruj je i przechowuj wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniaj je swoim pracownikom.

Hałas, oświetlenie stanowiska pracy, zapylenie, czynniki chemiczne, drgania, mikroklimat. By pomóc Ci spełnić wymóg prawny, dokonamy pomiaru czynników uciążliwych, a w przypadku występowania w zakładzie czynników szkodliwych skontaktujemy Cię z odpowiednim laboratorium posiadającym akredytację PCA.

Cennik

Nazwa szkolenia / Liczba osób5-10 os.11-20 os.21-30 os.31-40 os.41-50 os.pow. 50 os.
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) w dziedzinie bhp 60 zł/os.55 zł/os.50 zł/os.45 zł/os.40 zł/os.35 zł/os.
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (kierownicy, majstrowie, brygadziści)130 zł/os.120 zł/os.110 zł/os.100 zł/os.90 zł/os.80 zł/os.
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych65 zł/os.60 zł/os.55 zł/os.50 zł/os.45 zł/os.40 zł/os.
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych (projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)130 zł/os.120 zł/os.110 zł/os.100 zł/os.90 zł/os.70 zł/os.
Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy60 zł/os.55 zł/os.50 zł/os.45 zł/os.40 zł/os.35 zł/os.
Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracycena ustalana indywidualnie
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy100 zł/os.90 zł/os.80 zł/os.70 zł/os.60 zł/os.50 zł/os.
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej80 zł/os.75 zł/os.70 zł/os.65 zł/os.60 zł/os.55 zł/os.
Szkolenie z dobrych praktyk sanitarnych (HACCP)130 zł/os.120 zł/os.110 zł/os.100 zł/os.90 zł/os.80 zł/os.
Pobierz cennik

E-SZKOLENIA

Przejdź do platformy szkoleniowej

Skorzystaj z nowoczesnej
formy szkolenia

Internetowe szkolenia bhp stają się coraz bardziej popularną formą edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy jedną z najnowocześniejszych platform edukacyjnych, dzięki której możecie Państwo ukończyć interesujące Was szkolenia bhp.

Szkolenia bhp przez internet skierowane są do osób ceniących swój czas oraz wygodę uczenia się w zaciszu własnego gabinetu.

W celu odbycia internetowego szkolenia bhp wystarczy komputer z dostępem do sieci internetowej. Szkolenie bhp może być wielokrotnie wznawiane w miejscu, w którym zostało przerwane. Przerwa w szkoleniu może nastąpić w dowolnym momencie. Logowanie do platformy może nastąpić z dowolnego komputera po wprowadzeniu loginu i indywidualnego hasła.

Dla Państwa wygody, bezpośrednio po zakończeniu internetowego szkolenia bhp możliwe jest wydrukowanie certyfikatu potwierdzającego ukończenia e-szkolenia.

Zapraszamy do skorzystania z internetowych szkoleń bhp proponowanych przez naszą firmę.

Skorzystaj z naszych usługul. K. Kolumba 7
70-035 Szczecin
+48 602 600 622
godz. 7:00 - 22:00

PIOTR

bhp, p-poż, wózki widłowe,
badania środowiska pracy

+48 602 600 622

KAROLINA

bhp, p-poż

+48 510 932 136

Oddział

Gorzów Wlkp.

+48 515 455 366

Oddział

Koszalin

+48 515 339 887

Masz pytania? Napisz do nas